0246 241 106
primariamalu@gmail.com

Prezentarea comunei

Comuna Malu se află în partea de sud a judeţului Giurgiu.
Suprafața totală a localităţii Malu este de 4.053 ha teren din care suprafaţa intravilanului este de 117 ha.
– Delimitarea colectivităţii asupra căreia se exercita autoritatea Consiliului Local Malu;
Consiliul Local Malu, judeţul Giurgiu îşi exercită autoritatea asupra colectivităţilor din cumuna Malu care, după evidenţele de la statistică, populaţia comunei Malu este de 2.500 locuitori din care populaţie de sex masculin 1.211, iar populaţie de sex feminin 1289.
Întemeierea localităţii Malu datează, conform înscrisurilor, din jurul datei de 7 august 1445, după timpul turcilor şi a avut o soartă comună cu localitatea Slobozia şi Cetatea Giurgiului, oficial nu există un document care să confirme dar se zice că acest sat ar fi fost proprietatea unui turc bogat numit ISMAIL EFENDI, numele satului fiind luat de la malurile din partea de sud şi de est care erau scăldate de apele Dunării când se revărsau.Satul Malu se afla în sec.XVIII precum şi în sec.XIX încorporat în raiaua Giurgiului.
În teza de licenţă a doctorului AL. VĂTĂȘEANU susţinută în anul 1929 se menţionează că în cimitirul din partea de apus a satului s-au găsit cruci întregi la capetele mormintelor şi pe ele se putea descifra scrisul .Astfel a găsit leahturile 7172 (1694), 7243 (1735).
– Populatia comunei cu referire la componenta etnică:
În urma recensământului din anul 2002 s-a constatat că pe raza comunei Malu nu sunt minorităţi naţionale sau etnii pentru care nu se ridică probleme deosebite în legătură cu aplicarea prevederilor art.43 alin.3 din Legea 215/2001.
– Denumirea localităţii de reşedinţă:
Localitatea de reşedinţă se numeşte Malu şi această denumire a fost dată în anul 2003 prin Legea 377/30.09.2003.
– Autoritatile administraţiei publice locale:
Autorităţile administraţiei publice locale ce conduc Primăria Malu conform Legii 215/2001 sunt:
– Consiliul Local al comunei Malu, ca autoritate deliberativă
– Primarul comunei Malu ca autoritate executivă.
Ambele autorităţi au fost alese conform Legii 67/2004 privind alegerile locale în anul 2012.
Autorităţile alese îşi duc la îndeplinire atribuţiile specifice cu respectarea Legii 215/2001, ele funcţionând în sediul special amenajat al comunei Malu.
– Denumirea instituţiilor sociale şi culturale:
Pe raza comunei Malu îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii:
Cabinet medical individual doctor Barbu Elena; Agenţia Poştală Malu; Şcoala „Ioan Bădilă” Malu; Grădiniţa de copii cu program normal; Căminul Cultural; Bisericsa Sf.Ioan botezătorul subordonată Ministerului Cultelor; Centrul de permanență medicală Malu.
– Determinarea căilor de comunicaţii:
Căile de comunicaţii pe teritoriul comunei Malu sunt asigurate de :
– Drumul Naţional DN 5 C Giurgiu –Zimnicea administrat de CNADNR.
– Drumurile şi străzile comunale aflate în administrarea comunei Malu.
– Activitati economice specifice
Specificul comunei Malu este activitatea agricolă care este asigurată de gospodăriile personale ale cetăţenilor comuneiși asociații precum: SC UNICU SRL, AF RUGINĂ LINICA, S.C. SAM 48 SRL, SC SAMBUCUS SRL, II GHEȚA SORIN-COSMIN, SC LAPMOR IMPEX SRL.
Prin grija primarului comunei Malu se va institui acordarea titlului şi certificatul lui de cetăţean al comunei, tuturor locuitorilor cu ocazia inplinirii vârstei de 18 ani.
În contextul unei bune colaborări între partidele politice menite să conducă la dezvoltarea şi afirmarea comunei pe plan politic , economic, social şi cultural, precum şi asigurarea prosperităţii cetăţenilor comunei constatându-se loialitate, cinste, corectitudine şi ataşamentul unor persoane, comuna Malu instituie un titlu onorific care se va acorda unnei persoane care are rezultate deosebite.În condiţiile în care această persoană îşi va pierde pe orice cale aceste calităţi, comuna Malu va proceda la retragerea titlului acordat.
În cazul în care un cetăţean străin are aporturi deosebite faţă de comunitatea unităţii administrativ teritoriale primarul poate acorda titlul de cetăţean de onoare al comunei făcându-se protocolul de rigoare dându-i-se posibilitatea de a se întâlni cu cetăţenii comunei ori de câte ori doreşte, înleznindu-i acceptul la anumite acte, date privind dezvoltarea comunei (care nu constituie secret de serviciu). În cazul în care se constată că cetăţeanul străin căruia i s-a acordat titlul de cetăţean de onoare al comunei prin acţiunile sale ulterioare desfăşoară o activitate menită să submineze activitatea economică, socială sau politică a comunei, a economiei naţionale sau a statului român, primarul are obligaţia să retragă de urgenţă titlul acordat precum şi celelalte drepturi.
Toţi cetăţenii comunei Malu sunt îndreptăţiţi ca, folosindu-se de modalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare, să participe la viaţa politică, economică, socială, culturală, sportivă a unităţii administrativ teritoriale, bucurându-se de deplină egalitate în drepturi cu privire la sex, religie, apartenenta politică, exprimându-şi liber ideile și opiniile.
Toţi cetăţenii comunei Malu se bucura de dreptul de a fi consultaţi prin referendum cu privire la toate problemele care potrivit legii, sau importanţei lor, sunt apreciate ca fiind de interes deosebit. Participarea cetăţenilor la aceste consultări, în scopul minimalizării efortului lor de participare , se poate face şi prin adunări cetăţeneşti.

Sari la conținut