0246 241 106
clmalugr@yahoo.com

Situația plăților (execuția bugetară)