0246 241 106
clmalugr@yahoo.com

Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii

Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa – depasire termen legal
Reclamatie administrativa – raspuns negativ

Lista cu documentele de interes public

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001