0246 241 106
clmalugr@yahoo.com

Organigrama

chipa Primăriei Malu

Primar Șoavă Eugen
Viceprimar Jantea Mirel
Secretar Căpran Gheorghe
Referent Compartiment Registru Agricol vacant
Consilier Compartiment Contabilitate Puiu Niculina
Consilier Compartiment Contabilitate Iliuță Constanța
Consilier Compartiment Contabilitate Peia Mihai
Consilier Compartiment Contabilitate Raicu Larisa
Stare Civilă și Asistență Socială Jantea Nicoleta
Urbanism și Amenajarea Teritoriului vacant
Inspector Compartiment Cultură Gongu Lucian
Inspector Compartiment Cultură Cojocaru Florentina
Compartiment Alimentare cu Apă Puiu Ion
Compartiment Alimentare cu Apă Cotorea Silviu
Compartiment Alimentare cu Apă Popazu Niculae
Administrator I Compartiment Administrativ Căpran Adrian
Guard I Compartiment Administrativ Buzea Aurel – Ionel
Paznic Moraru Iulian